Phone: 0243 540 2378

Time City - Hà nội

Công ty cổ phần Mường Sơn là đối tác cung cấp các loại ống inox (ống thép không gỉ) các loại phụ kiện, tê, cút chếc, bích đặc, bích...dùng lắp đặt hệ thống ống nước, cung cấp thép hình U, thép hình V để làm giá đỡ khung đỡ trong Time City.

Top