Phone: 0243 540 2378

Nhiệt Điện Thái Bình

Công ty cổ phần Mường Sơn là đối tác cung cấp các loại: ống hàn đen, ống đúc, các phụ kiện Tê, Cút, Chếch, bầu giảm, mặt bích... dùng lắp đặt hệ thống chữa cháy trong nhà máy, cung cấp các loại thép hình U,thép hình V làm giá đỡ cho các loại ống. Dự án thực hiện năm 2016.

Top