Phone: 0243 540 2378

Nhà Thi Đấu Quảng Ninh

Công ty cổ phần Mường Sơn cung cấp các loại ống thép hàn, thép đúc, thép hình U, thép hình V, các loại phụ kiện nối ống như, cút, bích, tê....để lắp đặt các thiết bị làm lạnh, hệ thống khí trong nhà thi đấu.

Top