Phone: 0243 540 2378

Các Tiêu Chuẩn Ren

I. Ren ống của Anh

Ren ống của Anh (British Standard Pipe – BSP) hay ren BSP được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới (cùng với ren NPT của Mỹ).

Phân loại

Ren BSP sử dụng profile ren Whitworth (góc ở đỉnh 55o) và được chia thành hai loại theo đường kính ren

–          Ren ống thẳng (British Standard Pipe Parallel – BSPP) có đường kính ren không đổi được kí hiệu bằng chữ G

–          Ren ống côn (British Standard Pipe Taper Thread – BSPT) có đường kính tăng hoặc giảm trên chiều dài ren được kí hiệu bằng chữ R

        Nếu phân loại theo phương pháp lắp ghép, ren BSP được chế tạo theo hai tiêu chuẩn hoàn toàn khác nhau

–          Tiêu chuẩn ISO 7-1 : sự ghép kín được tạo ra giữa 2 bề mặt kim loại, có thể kết hợp hai bề mặt ren côn (dùng cho ống chịu áp suất cao) hoặc bề mặt ren côn bên ngoài và bề mặt ren thẳng bên trong (dùng cho ống chịu áp trung bình). Trong tiêu chuẩn này, dãy ren R được kí hiệu như sau :

·         R : ren ngoài côn

·         Rs : ren ngoài song song dạng đặc biệt

·         Rc : ren trong côn

·         Rp : ren trong song song

–          Tiêu chuẩn 228-1 : sự ghép kín được tạo thành thông qua một lớp đệm kín. Trong tiêu chuẩn này, dãy ren G được kí hiệu như sau

·         G : ren trong song song

·         GA : ren ngoài song song có độ chính xác cao

·         GB : ren ngoài song song dùng trong mục đích thông thường

Hình 1 : Profile cơ bản của ren BSP

Lưu ý : Đường kính ren ghi trong kí hiệu không phải là đường kính thực mà là đường kính qui ước dùng trong thương mại. Đường kính thực của ren tương ứng với đường kính dùng trong thương mại được cho trong bảng

Trade size

G1/8

G1/4

G3/8

G1/2

G5/8

G3/4

G1

G1¼

G1½

G2

G4

D (in)

0.3830

0.5180

0.6560

0.8250

0.9020

1.041

1.3090

1.6500

1.8820

2.3470

4.450

D3(in)

0.3372

0.4506

0.5886

0.7336

0.8106

0.9496

1.1926

1.5336

1.7656

2.2306

4.3336

TPI

28

18

19

14

14

14

11

11

11

11

11

Ren BSP được kí hiệu như sau : Kí hiệuBảng 1 : Kích thước một số loại ren BSP

Pipe thread ISO 228 – G 2 A LH

·         Pipe thread : ren ống

·         ISO 228 : tiêu chuẩn ren

·         G : ren BSPP

·         2 : đường kính ren

·         A :ren ngoài song song có độ chính xác cao

·         LH : ren trái (nếu ren phải không cần ghi)

 

II. Ren đường ống của Mỹ

Phân loại

Mỹ sử dụng ren ống theo hệ thống tiêu chuẩn American National Standard Pipe Threads, có khác biệt cơ bản với ren ống BSP của Anh là nó sử dụng profile có góc ở đỉnh 60o. Ren ống của Mỹ được chia làm hai loại chính theo đường kính ren

–          National Pipe Taper – NPT : ren côn có đường kính tăng hoặc giảm trên chiều dài ren

–          National Pipe Straight – NPS : ren thẳng có đường kính ren không đổi trên chiều dài ren

Từ hai loại ren này người ta còn cụ thể hóa  thành những loại ren khác tùy theo mục đích sử dụng như ren NPTR dùng trong ngành đường sắt, NPSC dùng kết nối ống chịu áp suất thấp … Chi tiết về những loại ren này có thể tham khảo thêm trong sổ tay Machinery’s Handbook, 28th Edition


Bảng 2 : Kích thước một số loại ren NPT

Kí hiệu

Loại ren này được kí hiệu như sau :

3/8 – 18 NPT

•      3/8 : đường kính danh nghĩa của ren

•      18 : có 18 ren trên chiều dài 1 inch

•      NPT : ren National Pipe Taper theo tiêu chuẩn ANSI/ASME B1.20.1-1983

1⁄8 – 27 NPTF – 1

·         1/8 : đường kính danh nghĩa của ren

·         27 : có 27 ren trên chiều dài 1 inch

·         NPTF : ren Dryseal USA (American) Standard Taper Pipe Thread theo tiêu chuẩn  ANSI B1.20.3-1976

·         1 : cấp chính xác 1

Top